top of page
  • Kamil Aujesky

Case study, v ktorej Spaceback dosiahol 4x lepšie výsledky

V tejto Case study fungovania Spacebacku, nemôžeme komunikovať klienta, pri ktorom kampaň prebiehala, ale máme k dispozícii všetky potrebné dáta.


Zadanie od klienta:

Získať čo najviac relevantnej návštevnosti na web klienta počas krátkej intenzívnej kampani.

Druhou požiadavkou klienta bolo odkomunikovať čo najefektívnejšie veľké množstvo informácií, ktoré sa nachádzalo na webe a sociálnych sieťach klienta. Počas obdobia dvoch týždňov kampane bolo vytvorených 23 príspevkov na Facebooku, pričom v každom sa nachádzalo unikátne posolstvo, ktoré bolo potrebné odkomunikovať čo najviac ľuďom.

Kampaň bola spustená od 14.4. do 30.4.2021.


Nastavenie kampane:

Kampaň mala klasický komplexný online media mix, ktorého súčasťou boli aj GDN klasické formáty a Spaceback Social Display, ktorý bol spustený tiež cez Google GDN.


Výsledky, ktoré sme dosiahli v kampani:

Ako je vidieť na screenshote nižšie, Social Display formáty mali s rovnakým cielením takmer 4x nižšie CPC a 3x vyššie CTR v kampani.


Z pohľadu kvality návštev Spaceback dosiahol priemerné trvanie návštevy až 2 minúty a 35 sekúnd, pričom klasické GDN formáty dosiahli trvanie návštevy len 1 minútu 20 sekúnd.


Prečo kampaň fungovala?

  • Klient ušetril tisíce EUR na tvorbe kreatívy vďaka Spacebacku, ktorý kreatívu vytvoril z Facebook postov

  • Klient získal kvalitnú návštevu za štvrtinu ceny oproti klasickým GDN formátom

  • Návštevnosť zo Spacebacku bola druhou najkvalitnejšou z pohľadu počtu konverzií na webe a dĺžky času strávenom na webe počas kampane


bottom of page